Dividere Foundation is een particuliere stichting met als doel:
Hefboom voor maatschappelijke vernieuwing. Het stimuleren van talentontwikkeling, culturele innovatie en kwaliteit van leven, door middel van schenking, bedrijfsmatig advies en inzet van persoonlijke netwerken.

PROJECTEN

Stichting Lumiar

“Kinderen hebben geen school nodig om te leren, dat doen ze vanzelf”
- Ricardo Semler-

Kinderen die zich vanuit hun eigen drijfveer ontwikkelen tot wie ze zelf willen zijn, leren vertrouwen op hun eigen kracht. Daardoor ontplooien ze zich tot 21e eeuwse volwassenen die verantwoordelijk, creatief en oplossingsgericht zijn en met respect omgaan met de groep of context waarin ze leven, spelen en werken. Democratisch onderwijs leert kinderen al op jonge leeftijd beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen. Niet vrijblijvend, maar juist heel bewust.

Lumiar is een democratische Brede School die volgens het principe Natuurlijk Leren werkt met het doel om een kind op eigen tempo de kerndoelen van het primair onderwijs te laten bereiken.

Dividere: ‘Jongeren zijn de toekomst en dienen het onderwijs te ontvangen om al hun talenten ten volle te kunnen ontdekken en benutten.’

  • Schenking van € 7.000,-

Classic Young Masters

“Gepassioneerd Nederlands toptalent  helpen hun droom gestalte te geven  door een gebalanceerde muzikale  en persoonlijke ontwikkeling.”

Classic Young Masters staat voor de ontwikkeling van de complete musicus. Er wordt veel aandacht aan muziek gegeven maar ook aan persoonlijke ontwikkeling, media communicatieadvies, financieel advies, podiumtraining en acquisitie van concerten. Zo geeft CYM hen het gereedschap om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen tot ondernemend topmusicus.

De stichting wil de waarde van cultuur en klassieke muziek in het algemeen en dat van het jonge muziektalent in het bijzonder te behouden en verder te ontwikkelen.

Dividere: ‘Het mooie is dat deze jonge talenten als een compleet mens worden gezien door CYM en ook als zodanig worden ondersteund. We hopen dat we ook de uitdaging om klassieke muziek meer onder de aandacht te brengen bij jongeren samen kunnen waarmaken’

  • Workshop over positionering en marketing
  • introducties naar andere culturele instellingen, haalbaarheid project gaming muziek wordt onderzocht.
  • Schenking van € 7.500,- 

FOAM Lab

“Foam’s in-house opleiding van getalenteerde denkers en makers.”

Serie workshops over Cultureel ondernemerschap

Foam Lab is een traineeship voor jonge professionals en biedt relevante werkervaring binnen het museum. Vers afgestudeerd van verschillende kunstacademies gaat een groepje jonge denkers en makers aan de slag om Foam te vernieuwen. Van fooddesigner tot filmmaker en van mode- tot grafisch ontwerper: Foam Lab denkt buiten de gebaande paden. Het team onderzoekt mogelijkheden om de verschillende afdelingen van het museum vanuit hun expertise te inspireren.

Voor deze jonge professionals ontwikkelt FOAM een serie workshops over “Cultureel ondernemerschap en netwerken” en “Samenwerken en teambuilding” die door Dividere worden mogelijk gemaakt in het
seizoen 2016-2017.

  • Schenking van € 7.500,-

Foto Niels Molenaar

Amsterdam Museum

  • Schenking van € 1.000,-

Lab Vlieland

Festivals kun je zien als mini-samenlevingen in een snelkookpan - een prachtige plek en aanleiding om duurzame oplossingen te zoeken, te ontwikkelen en hier ruchtbaarheid aan te geven.

Lab Vlieland wil de transitie naar een duurzamere en circulaire wereld versnellen. Dit doet ze door kennis en praktische hulpmiddelen omtrent duurzamer organiseren van evenementen, toegankelijk, vindbaar en -op zo veel mogelijk plekken- beschikbaar te maken.
Lab Vlieland zal een backoffice open-source database bouwen en onderhouden waar alle relevante kennis, praktische middelen en nieuws omtrent circulariteit en duurzaamheid voor evenementen samen gebracht wordt. Eén database waar de kennis die nu over het hele internet verspreid is, onder één dak wordt samen gebracht. Deze database zal kennis, praktische handvaten, case studies, tools, leveranciers van duurzamere evenementen diensten en producten, en het laatste nieuws online toegankelijk maken via zo veel mogelijk bestaande platforms. Ook kunnen gemeenten en provincies uit deze content putten om hun websites van de nodige informatie te voorzien.

  • Schenking van € 5.000,-

Header Lab Vlieland: Into The Great Wide Open Vlieland september 2015
Daar onder: Het zelfde gebied, januari 2016
Foto's Cleo Campert, Festivalland 

AANVRAGEN

Het is niet mogelijk aanvragen te doen per post, telefonisch of via deze website. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via onderstaande twee kanalen:

1.  Via het Prins Bernhard Cultuurfonds, waar een Dividere fonds op naam is geopend
2. Via het persoonlijke netwerk van de bestuursleden van Dividere Foundation

Om de administratieve lasten en kosten tot een minimum te beperken, kiest Dividere er voor om zelf actief projecten op te sporen. De grootte van een schenking ligt veelal tussen de 5.000,- en 10.000,- Euro per project.
Per jaar wordt tenminste 50.000,- Euro aan projecten toegekend.

OVER DIVIDERE

Dividere Foundation is een particulier initiatief om specifieke, veelbelovende initiatieven mogelijk te maken die passen bij de doelstelling van de stichting. (zie missie) 
De beschikbare middelen worden bij elkaar gebracht uit het vermogen en via het netwerk van de bestuursleden.
Dividere is Latijn voor delen (van kennis en middelen) en verwijst ook naar de achternaam van de initiatiefnemer van de stichting.

ANBI STATUS

Stichting Dividere Foundation is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).  

RSIN: 856415054 

Postadres
Govert Flinckstraat 55
1072 EC  Amsterdam
Donaties IBAN NL53 ABNA 0620 3197 47

Doelstelling: Het (mede) financieren van projecten op het gebied van talent ontwikkeling, culturele innovatie en kwaliteit van leven, alles in de ruimste zin van het woord.
De hoofdlijnen van het beleidsplan 

Voorzitter: Wouter Deelman
Penningmeester: Rolf Rijkmans
Secretaris: Irma Bannenberg

Bestuurders ontvangen geen beloning voor bestede tijd, uitsluitend vergoeding voor werkelijke reis-, verblijf- en aanverwante kosten tot een maximum van circa 1% van de jaarbegroting.  
De actuele activiteiten staan onder het kopje ‘projecten’ op deze site 

Financiele verantwoording
Beschikbare documenten om te downloaden:
- 2016 Beleidsplan en begroting
- 2016 Jaarverslag en begroting 2017

CONTACT

Voor ondersteuning door Dividere Foundation, zie de pagina Aanvragen. Het is niet mogelijk een aanvraag te doen via deze website of per post, alleen via de kanalen die beschreven staan op de pagina Aanvragen. Voor samenwerking, om een bijdrage te leveren aan Dividere of andere vragen is het onderstaande formulier.

Hartelijk dank voor uw bericht!

Oops! Something went wrong while submitting the form